1

Repræsentantskabet er den øverste myndighed i Svendborg Andels-Boligforening. Repræsentantskabet består af organisationsbestyrelsen og indtil tre repræsentanter fra hver afdeling.

Repræsentantskabet vælger af deres midte en organisationsformand samt de øvrige lejervalgte medlemmer af organisationsbestyrelsen. Repræsentantskabet godkender endvidere foreningens årsregnskaber og træffer beslutning om vedtægtsændringer, iværksættelse af nyt byggeri, grundkøb o.l.

Det ordinære møde i repræsentantskabet afholdes normalt hvert år i juni måned.

Referater af møder i repræsentantskabet:

Indkaldelse til ordinært møde i repræsentantskabet den 12. juni 2023


 

Referat af møde i repræsentantskabet den 12. juni 2023
Bestyrelsens beretning 2023

Referat af møde i repræsentantskabet den 13. juni 2022
Bestyrelsens beretning 2022
Indkaldelse til ordinært møde i repræsentantskabet den 13. juni 2022


Referat af møde i repræsentantskabet den 15. juni 2021
Bestyrelsens beretning 2021
Indkaldelse til ordinært møde i repræsentantskabet den 15. juni 2021


Referat af ekstraordinært møde i repræsentantskabet den 19. maj 2021


Referat af møde i repræsentantskabet den 13. august 2020
Bestyrelsens beretning 2020


Referat af møde i repræsentantskabet den 6. juni 2019 
Bestyrelsens beretning 2019


Referat af møde i repræsentantskabet den 4. juni 2018
Bestyrelsens beretning 2018


Referat af møde i repræsentantskabet den 15. juni 2017
Formandens beretning 2017


Referat af møde i repræsentantskabet den 2. juni 2016
Formandens beretning 2016


Referat af møde i repræsentantskabet den 10. juni 2015
Formandens beretning 2015


Referat af møde i repræsentantskabet den 12. juni 2014
Formandens beretning 2014


Referat af møde i repræsentantskabet den 12. juni 2013
Formandens beretning 2013


Referat af møde i repræsentantskabet den 13. juni 2012
Formandens beretning 2012


Referat af møde i repræsentantskabet den 15. juni 2011
Formandens beretning 2011


Referat af møde i repræsentantskabet den 10. juni 2010