1


SABs organisationsbestyrelse og administration har udarbejdet følgende dokumenter til hjælp for arbejdet i afdelingsbestyrelsen:

Retningslinjer for afdelingsbestyrelsens udgifter

 Møde og servicepakke til afdelingsbestyrelser

 Prioritering af opgaver i teams